Eğitim ve Öğretim Süreci
2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.1. Kurumsal İletişim Hizmeti Süreci
2.1.1.2. Fuar Hizmeti Yıllık Aktivite Planı, Takip Sistemi Ve Raporlama Sistemi Süreci
2.1.1.3. Kızılay Akademi Tanıtım Hizmeti Süreci
2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.1. Öğrenici Bilgilendirme Hizmeti Planlama Süreci
2.1.2.2. Öğrenici Kitlesine Ulaşım Ve Bilgilendirme Süreci
2.1.2.3. Tanıtım Ve Yol Gösterme Fonksiyonu Süreci
2.1.2.4. Aktif Tanıtım Periyodu Çalışma Süreci
2.1.2.5. Standart Tanıtım Ve Ar-Ge Periyodu Çalışma Süreci
2.1.2.6. Kızılay Akademi Haber Hizmeti Planlama Süreci
2.1.2.7. Kızılay Akademi İçi Ve Kurum Dışı Duyuru Mecrası Olarak Haftalık Elektronik Gazete Çıkarılması Süreci
2.1.2.8. Kızılay Akademi Sosyal Medya Hizmeti Süreci
2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.1. Bildirim Ağacı Hazırlama Süreci
2.2.1.2. Bildirim Analiz Cetveli Hazırlama Süreci
2.2.1.3. Yetkilendirme Ve Yürütme Tasarımı Süreci
2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.1. Çağrı Merkezi Süreci
2.2.2.2. Üst Yönetim Bildirimleri Süreci
2.2.2.3. Mail Ve Elektronik Haberleşme Süreci
2.2.2.4. Sosyal Medya Süreci
2.2.2.5. Basın Tarama Süreci
2.2.2.6. Anket Ve Değerlendirme Süreci
2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.1. Gelen Bildirim Analiz Süreci
2.2.3.2. Anında Çözüm Süreci
2.2.3.3. İlgili Birim Yönlendirme Süreci
2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.1. İlgili Birim Çözümü Süreci
2.2.4.2. İlgili Birim Geridönüş Ve Bilgilendirme Süreci
2.2.4.3. Geribildirim Kontrol Süreci
2.2.4.4. Sürecin Değerlendirilmesi Süreci
2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.1. Paydaş Memnuniyetini Arttırma Süreci
2.2.5.2. Sık Başvuru Konularında Azaltıcı Önlemler Geliştirme Süreci
2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.1. Müfredatın Ve Eğitim Uygulama Sisteminin Kesinleştirilmesi Süreci
2.3.1.2. Program Derslerinin Belirlenmesi Süreci
2.3.1.3. Program Derslerinin Onay Ve Bildirilmesi Süreci
2.3.1.4. Program Derslerinin Sisteme Yüklenmesi Süreci
2.3.1.5. Program Derslerinin Duyuru Ve Tanıtım Süreci
2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.1. Öğrenicilerin Kayıtlarının Yapılması Süreci
2.3.2.2. Doğru Programı Seçmelerini Yönetme Süreci
2.3.2.3. Program Kayıt Ve Raporlama Süreci
2.3.2.4. Öğrenicilerin Durum Ve Statü Raporlarını Sürekli Olarak Üretme Süreci
2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.1. Programın Kontrolü Süreci
2.3.3.2. Programla İlgili Görevlendirmeler Ve Kontrolü Süreci
2.3.3.3. Öğrenicilerin Ders Devam Takip Süreci
2.3.3.4. Ders Ve Program Sonu Sınav Sistemi Süreci
2.3.3.5. Sınav Notlarının Oluşması Ve Sertifikalandırma Süreci
2.3.3.6. Programın Tamamlanıp Raporların Üretilmesi Süreci
2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.1. Eşzamanlı Uygulama Gerektiren Derslerin Program Başlamadan Tespiti Süreci
2.3.4.2. Canlı Dersleri Yürütmek İçin Gerekli İnsan Ve Yazılım Kapasite Planlarının Yapılması Süreci
2.3.4.3. Dersler Başlamadan Canlı Ders Programının Yayımlanması Süreci
2.3.4.4. Canlı Ders Standartlarının Tespiti Süreci
2.3.4.5. Dersler Başlamadan Öğretim Elemanlarına Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi Süreci
2.3.4.6. Dersler Başladığında Öğretim Elemanlarına ÖĞRETİCİ Desteğinin Verilmesi Süreci
2.3.4.7. Gün Sonlarında Yapılıp Yapılmayan Derslerin Sisteme Kaydı Süreci
2.3.4.8. Telafiye Kalan Dersler İçin Yeni Ders Talebi Oluşturulması Süreci
2.3.4.9. Canlı Olarak Yapılıp Kayda Alınan Derslerin ÖĞRENİCİlere Eş Zamansız Sunumu İçin Canlı Ders Kurgu ve Çevrimiçi Sisteme Yükleme Süreci
2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli ÖĞRENİCİler Süreci 2.4.4.1. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİ Standartlarının Geliştirilmesi Süreci
2.4.4.2. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlere Verilecek Hizmetlerin Tanımlanması Ve Planlanması Süreci
2.4.4.3. Bu ÖĞRENİCİlerle İrtibatların Kurulması Süreci
2.4.4.4. Hizmet Birimlerinin Oluşturulması Ve Aktivite Takibinin Yapılması Süreci
2.4.4.5. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİlerin Gereksinimlerinin Karşılanması Süreci
2.4.4.6. Hedeflere Ulaşma Ve Problem Analizinin Yapılıp Geribildirimlerin Alınması Süreci
2.4.4.7. İyileştirme Faaliyetlerinin Yapılması Süreci
2.4.4.8. Dönemlik Aktivitelerin Raporlanması Süreci
2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.1. Sertifika Almaya Hak Kazanan Adayların Sertifika Kontrol Süreci
2.4.5.2. Periyodik Sertifika Listelerinin Oluşturulması Ve Yönetime Sunulması Süreci
2.4.5.3. ÖĞRENİCİlere Özel Sertifika Ve Sorun Çözümleri Süreci
2.4.5.4. Sertifika Sonrası Takip Ve Haberleşme Sisteminin Kurulup Yürütülmesi Süreci
2.4.5.5. E-Sertifika Alma, Görme, Doğrulama Ve Kontrol Süreci
2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.1. Akademi Hizmetleri Kapsamında Akademik Faaliyetlerin Planlanması, Koordinasyonu Süreci
2.5.1.2. Akademik Faaliyetleri Çoğaltıcı Aktiviteler Süreci
2.5.1.3. Yapılan Akademik Faaliyetlerin Kaydedilmesi Süreci
2.5.1.4. Yayınların Teşvik Edilmesi Süreci
2.5.1.5. Tüm Sistem Faaliyetlerini, Standartları Ve Prosedürleri Doğrulayacak Veya Düzeltecek Akademik Araştırmalar Yapılması Veya Yaptırılmasının Süreci
2.5.1.6. Toplantı, Organizasyon, Toplu Faaliyet Hizmeti Süreci
2.5.1.7. Kongre Katılım Ve Kongre Yürütme Hizmeti Süreci
2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.1. İl İçi,İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı Veya İlişkili Birimlerin Planlanması Süreci
2.5.2.2. Temsilcilik İhtiyaç Analizi İş Analizleri
2.5.2.3. Temsilcilik Etkinlik Ve Verimlilik Analizi İş Analizleri
2.5.2.4. Temsilcilik Görev Sorumluluk Ve Takipleri İş Analizleri
2.5.2.5. Temsilcilik Kalite Geliştirme İş Analizleri
2.5.2.6. Temsilcilik Hizmet İçi Eğitim Ve Raporlama İş Analizleri
2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.1. Eğitimlerin Mobil Ortamda Da Alınabilmesi İçin Vizyon Ve Stratejilerin Belirlenmesi Süreci
2.5.3.2. Mobil Kullanım Eğitimlerinin Yapılması Ve Uygulanması Süreci
2.5.3.3. Mobil Aplikasyonda Yapılacak Programların Planlanması Ve Yürütülmesi Süreci

Görüşünüz