Eğitim Öğretim Süreci İş Analizleri
2.1.0.1. Auzef Tanıtım ve Öğrenci  Bilgilendirme Şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.1.1. AUZEF'e aday olabilme imkânına sahip öğrenci kitlesine ulaşım ve bilgilendirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.2. AUZEF tanıtım ve yol gösterme fonksiyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.3. Aktif tanıtım periyodu çalışma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.4. Standart tanıtım ve ar-ge periyodu çalışma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.5. Yıllık aktivite planı, takip sistemi ve raporlama sistemi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.6. Baskılı görsel materyal ve promosyon ihtiyacının tespiti ve konsept tanımının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.7. Baskılı görsel materyal ve promosyon materyalinin üretim maliyetlerinin tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.8. Baskılı görsel materyal ve promosyon materyalinin üretimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.9. Baskılı görsel materyal ve promosyon materyalinin yayımı iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.1.10. AUZEF içi ve kurum dışı duyuru mecrası olarak haftalık elektronik gazete çıkarılması iş analizi
2.1.0.2. Dönem derslerinin ilanı şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.2.1. Devam eden öğrenciler ve yeni öğrenciler için açılması gereken derslerin tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.2.2. Dönem derslerinin istenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.2.3. Dönem derslerinin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.2.4. Dönem derslerinin onay ve bildirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.2.5. Dönem derslerinin sisteme yüklenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.2.6. Dönem derslerinin duyuru ve tanıtım iş analizi
2.1.0.3. Kayıt ve kayıtlı öğrenci takip analiz şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.3.1. Kayıt hakkı bulunan öğrencilerin analiz ve dökümlerini yaparak öğrencilerin kayıtlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.3.2. Doğru dönemi ve doğru dersi seçmelerini yönetme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.3.3. Öğrenim gideri ve materyal ücreti ödemelerinin takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.3.4. Raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.3.5. Öğrencilerin durum ve statü raporlarını sürekli olarak üretme iş analizi
2.1.0.4. Ders seçimi ve yürütülmesi şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.4.1. Ders seçme döneminde ders açma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.2. Açılan derslerin kontrolü iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.3. Açılan derslerle ilgili görevlendirmeler ve kontrolü iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.4. Öğrencilerin ders seçim iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.5. Muafiyet ve seçmeli ders planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.6. Danışmanlık sistemi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.7. Sınav listeleri ve dönem listelerinin oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.8. Sınav notlarının girilmesi ve doğrulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.4.9. Dönemin tamamlanıp raporların üretilmesi iş analizi
2.1.0.5. Eş zamanlı Dersler Şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.5.1. Eşzamanlı uygulama gerektiren derslerin dönem başlamadan tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.2. Canlı dersleri yürütmek için gerekli insan ve yazılım kapasite planlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.3. Dönem başlamadan canlı ders programının yayımlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.4. Canlı ders standartlarının tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.5. Dersler başlamadan öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimlerin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.6. Dersler başladığında öğretim elemanlarına admin desteğinin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.7. Gün sonlarında yapılıp yapılmayan derslerin sisteme kaydı iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.8. Telafiye kalan dersler için yeni ders talebi oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.5.9. Canlı olarak yapılıp kayda alınan derslerin öğrencilere eş zamansız sunumu için teslim edilmesi iş analizi
2.1.0.6. Kayıt dondurma ve sildirme şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.6.1. Öğrenci işlemlerinin öğrenci mailine bilgi gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.2. Öğrenci işlemlerinin öğrenciye sms ile gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.3. Paydaş kurumlara otomatik bilgi gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.4. Mevcut öğrencilerin devam takip iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.5. Kayıt dondurma ve sildirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.6. Ödemelerini yapmayarak sistemde pasif duruma geçmelerini takip, destek ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.6.7. Öğrenci kayıplarını azaltma iş analizi
2.1.0.7. Diploma, mezuniyet ve mezuniyet sonrası şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.7.1. AUZEF programlarından diploma almaya hak kazanan adayların dosya hazırlıklarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.2. AUZEF diploma son kontrol iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.3. Dönemlik mezuniyet listelerinin oluşturulması ve yönetime sunulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.4. Öğrencilere özel mezuniyet sorun ve çözümleri iş analizleri
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.5. Mezuniyet törenlerinin planlanması iş analizleri
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.6. Mezuniyet sonrası takip ve haberleşme sisteminin kurulup yürütülmesi iş analizleri
AUZEF-İŞ-2.1.0.7.7. Başvuran kişilere diplomalarının hazır olarak teslim edilebilmesi iş analizi
2.1.0.8. Stajlar organizasyon ve takip şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.8.1. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili imkânlar geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.8.2. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programlar düzenleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.8.3. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili staj merkezleri koordinasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.8.4 AUZEF Programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programların staj içeriklerini artırıp öğrencilerin katılımını sağlama iş analizi
2.1.0.9. Paydaş memnuniyeti ve bildirim yönetimi şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.9.1. Kurumsal olarak gelen tüm bildirimleri kayıt (yüz-yüze, telefon, mail, posta/fax vb…) ve cevap vermek iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.9.2. Talimatlarda belirlenen konularda paydaş memnuniyetini arttırma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.9.3. Standartlara uygun çözümler üretme iş analizi 
AUZEF-İŞ-2.1.0.9.4. Talimatlar dışındaki konularda kayıt alarak ilgili birimlerle çözümü üretip başvurana geri dönme iş analizi 
AUZEF-İŞ-2.1.0.9.5. Tüm bu faaliyetleri raporlamak ve sık başvuru konularında azaltıcı önlemler geliştirme iş analizi 
2.1.0.10. Akademik ve bilimsel faaliyetler şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.10.1. AUZEF Hizmetleri kapsamında akademik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.10.2. Akademik faaliyetleri çoğaltıcı aktiviteler iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.10.3. Yapılan akademik faaliyetlerin kaydedilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.10.4. Yayınların teşvik edilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.10.5. Uluslararası kataloglara girecek bir dergi çıkarılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.10.6. Tüm sistem faaliyetlerini, standartları ve prosedürleri doğrulayacak veya düzeltecek akademik araştırmalar yapılması veya yaptırılmasının iş analizi
2.1.0.11. Auzef Temsilcilikleri Şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.11.1. Auzef Hizmetleri kapsamında il içi,il dışı ve yurt dışı bağlı veya ilişkili birimlerin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.11.2. Temsilcilik ihtiyaç analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.11.3.Temsilcilik etkinlik ve verimlilik analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.11.4.Temsilcilik görev sorumluluk ve takipleri iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.11.5.Temsilcilik kalite geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.11.6.Temsilcilik hizmet içi eğitim ve raporlama iş analizi
2.1.0.12. Mobil Hizmetler Şubesi AUZEF-İŞ-2.1.0.12.1. AUZEF kapsamında tüm hizmetlerin mobil ortamda da tüketilebilmesi için vizyon ve stratejilerin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.12.2. Cihaz temini konusunda planlamaların yapılması ve uygulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.0.12.3. Mobil dünyasında yapılacak hizmet içi ve diploma-sertifika programları tarzında eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi iş analizi

Görüşünüz