Eğitim Öğretim Süreci Görev Tanımı

AUZEF-GT-13 Şube Çalışanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-15 Eğitim Öğretim Süreç Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-16 Eğitim Öğretim Süreç Asistanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-17 Öğrenci Bilgilendirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-18 Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-19 Dönem Derslerin İlanı Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-20 Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Takip Analiz Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-21 Ders Seçimi ve Yürütülmesi Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-22 Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-23 Canlı Ders Destek Asistanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-24 Kayıt Dondurma ve Sildirme Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-25 Diploma, Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-26 Stajlar, Organizasyon ve Takip Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-27 Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Şube Sorumlusu Görev  Tanımı

AUZEF-GT-28 Çözüm Destek Çalışanı Görev Tanımı

AUZEF-GT-29 Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-30 AUZEF Temsilcilikleri Şube Sorumlusu Görev Tanımı

AUZEF-GT-31 Mobil Hizmetler Şube Sorumlusu Görev Tanımı

Görüşünüz