Eğitim Öğretim Süreci Formları
SÜREÇ ADI FORM veya CETVEL ADI
GENEL SÜREÇLER  Değişiklik talep formu
EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ Fuar ve Tanıtım günleri için zaman planı ve görevli listesi
AUZEF Aktive Edilecek Dönem Fonksiyonel Dersleri Analiz Tablosu
…… Eğitim Öğretim Yılında Açılacak Program Derslerini Kontrol Tablosu
Fonksiyonel Dersler Tahmini Listesi
Ders Materyalleri Hazırlama Kılavuzu
Ders Kaldırma Teklif Formu
Yeni Ders Açma Teklif Formu
İntibak Formu
Değişen Dersler için Öğretim Elemanı Listesi
Yeni Açılacak Dersin Ders İzlencesi
AUZEF Kayıt Kılavuzu
Muafiyet Takvimi
Muafiyet Uygulama Esasları
Program bazlı ders listeleri
YGS ve Üniversite Yeni Kayıt ve Kayıt yenileme Kılavuzları
Aktif ve aktif olmayan öğrencilerin bilgilerini içeren listeler
Hatalı diploma bildirim formu
Öğrenci bilgileri raporlama tablosu
Staj Başvuru Formu

Görüşünüz