E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci
4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.1.2. Ppt Sunu Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.3. Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.4. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.1.5. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.2.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.3.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.3.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci

Görüşünüz