E-İçerik Değerlendirme Süreci
4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.1. Proje Dosyası Oluşturma Süreci
4.4.1.2. Hedef Kitle Beklentileri Araştırması Süreci
4.4.1.3. Etkileşim Tasarımı Çalışması Süreci
4.4.1.4. Erişilebilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.5. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.6. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.1. Materyallerin Simülasyonunun Ve Testinin Yapılması Süreci
4.4.2.2. Materyal Simülasyon Ve Test Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2.3. Materyallerin Yayınlanması Süreci
4.4.2.4. Materyallerin Arşivlenmesi Süreci

Görüşünüz