Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci
4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.1. İş İhtiyaçlarını Belirleme Ve Temin Etme Süreci
4.1.1.2. İş Akış Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.3. İş Zaman Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.4. İş İletişim Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.5. Süreç Toplantılarını Organize Etme Süreci
4.1.1.6. Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama Süreci
4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.1. Yazılı İçerik Materyallerin Temin Edilmesi Süreci
4.1.2.2. Öğretim Yönteminin Belirlenmesi Süreci
4.1.2.3. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Hazırlama Süreci
4.1.2.4. Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Süreci
4.1.2.5. Öğrenme Hedefleri, Kazanımları, Aktarım Yöntemleri ve Hedef Etki Verilerinin Analizi Süreci
4.1.2.6. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Onaylatma Süreci
4.1.2.7. İş-Eylem-Zihin Haritasının Hazırlanması Süreci
4.1.2.8. Kalite Kontrol Listesi Hazırlama Ve Uygulama Süreci

Görüşünüz