Dijital İçerik Tasarım Süreci
4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.1. İş İhtiyaçlarını Belirleme Ve Temin Etme Süreci
4.1.1.2. İş Akış Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.3. İş Zaman Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.4. İş İletişim Planını Hazırlama Süreci
4.1.1.5. Süreç Toplantılarını Organize Etme Süreci
4.1.1.6. Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama Süreci
4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.1. Yazılı İçerik Materyallerin Temin Edilmesi Süreci
4.1.2.2. Öğretim Yönteminin Belirlenmesi Süreci
4.1.2.3. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Hazırlama Süreci
4.1.2.4. Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Süreci
4.1.2.5. Öğrenme Hedefleri, Kazanımları, Aktarım Yöntemleri ve Hedef Etki Verilerinin Analizi Süreci
4.1.2.6. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Onaylatma Süreci
4.1.2.7. İş-Eylem-Zihin Haritasının Hazırlanması Süreci
4.1.2.8. Kalite Kontrol Listesi Hazırlama Ve Uygulama Süreci
4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.1.2. Ppt Sunu Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.3. Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama Süreci
4.2.1.4. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.1.5. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.2.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.2.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci
4.2.3.2. Süreçler Arası İş Tarafiğini Koordine Etme Süreci
4.2.3.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci
4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.1. Yaratıcı Fikir Çalışması Süreci
4.3.1.2. Yaratıcı Metin Yazımı Süreci
4.3.1.3. Görsel Taslak Hazırlama Süreci
4.3.1.4. Tasarım Rehberi Hazırlama Süreci
4.3.1.5. Grafik Tasarım Ve İllüstrasyon Hazırlama Süreci
4.3.1.6. Animasyon Hazırlama Süreci
4.3.1.7. Arayüz Tasarımı Hazırlama Süreci
4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.1. Yazılımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması Süreci
4.3.2.2. Web İçerik Geliştirme Süreci
4.3.2.3. Mobil İçerik Geliştirme Süreci
4.3.2.4. Multimedya İçerik Geliştirme Süreci
4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.1. Proje Dosyası Oluşturma Süreci
4.4.1.2. Hedef Kitle Beklentileri Araştırması Süreci
4.4.1.3. Etkileşim Tasarımı Çalışması Süreci
4.4.1.4. Erişilebilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.5. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Süreci
4.4.1.6. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.1. Materyallerin Simülasyonunun Ve Testinin Yapılması Süreci
4.4.2.2. Materyal Simülasyon Ve Test Raporu Hazırlama Süreci
4.4.2.3. Materyallerin Yayınlanması Süreci
4.4.2.4. Materyallerin Arşivlenmesi Süreci
4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.5.1.2. Çekim Süreci İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci
4.5.1.3. Kamera Ve Ses Sistemlerinin Düzenli Ve Sürekli Çalışır Halde Tutulup, Ulaşımının Ve Çekimlerin Sağlanması Süreci
4.5.1.4. Çekimlerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci
4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.1. Webcast Gereken Faaliyetlerin Planlanması, Programın Oluşturulması Ve Takibi Süreci
4.5.2.2. Çekimlerin Yapılması Süreci
4.5.2.3. Montaj Ve Kurguların Yapılarak Telif Sahibinden Onayların Alınması Süreci
4.5.2.4. Yayınlanabilir Hale Getirilip İçerik Yönetim Sistemlerinde Yayınlanması Süreci
4.5.2.5. Gelen Talep Ve Soruların Cevaplanması, Yönlendirilmesi, Raporlanması Süreci
4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.1.2. Senaryoların Oluşturulması Veya Diğer Birim Ve Alt Birimler Tarafından Oluşturulan Senaryo Çalışmalarına Katılınması Süreci
4.6.1.3. Onaylanan Senaryo İle İlgili Tasarımların Yapılıp Gereksinimlerin Belirlenmesi Süreci
4.6.1.4. Çekim Alanı İle İlgili Kostüm, Dekor Ve Makyaj İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci
4.6.1.5. Belgesel Hazırlama Süreci
4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci
4.6.2.2. Seslendirme Yapılacak Materyallerin Geliştirilmesi Veya Geliştirme Süreçlerine Eşlik Edilmesi Süreci
4.6.2.3. Seslendirmelerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci

Görüşünüz