Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci
1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.1. Aylık Kpı'ların Doldurması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.2. Hedefe Ulaşmayan Aylık Kpı Puanları İçin Sebep Sonuç Araştırması Yapılarak Rapor Hazırlanması Süreci
1.3.1.3. Kpı Değerlendirme Verilerinin Hazırlanması Ve Ar-Ge Sürecina Teslimi Süreci
1.3.1.4. Sistem Dokümanları İle İlgili Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci
1.3.1.5. Sistem Dokümanlarının Biçimsel Olarak Düzenlenmesi Süreci
1.3.1.6. Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Yayınlanması Ve Güncel Tutulması Süreci
1.3.1.7. Kalite Yönetim Sistemi Onaylı Dokümanlarının Dosyalanması Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.8. Kalite Geliştirme Süreci Dosyalarının Sharepointte Arşivlenmesi Ve Yönetilmesi Süreci
1.3.1.9. Kalite Geliştirme Sürecindeki Aylık Kpı Ve Diğer Geliştirme/Değerlendirme Raporlarının Yayınlanması Süreci

Görüşünüz