2.3.3 Sınavlar Değerlendirme Bürosu
Süreç Adı: Ölçme Değerlendirme Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI   İŞ ANALİZLERİ
2.3.3 Sınavlar Değerlendirme Bürosu
Büro Sorumlusu: 
2.3.3.1. Sınav Değerlendirme ve Yayınlama Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.3.3.1.1. Gerçekleştirilmiş sınavların sonuç kitapçık ve dokümanların teslim alınması ve muhafazası iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.1.2. Sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.1.3. Değerlendirme sonuçlarının yayınlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.1.4. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi
2.3.3.2.Sınav Ödemeleri Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanı:  
AUZEF-İŞ-2.3.3.2.1. Tamamlanmış sınavların mali usul ve esaslara göre raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.2.2. Raporların tamamlanıp ödeme cetvellerine uygun hale getirilmesi ve mali birimlerle gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.2.3. Ödemelerin tamamlanması ve kayıtlarının gerçekleştirilmesi takibi iş analizi
2.3.3.3.Sınavlar Sonrası Sistem Analizi Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 
AUZEF-İŞ-2.3.3.3.1. Sınavlar bitip sonuçlar açıklandıktan sonra, sınav hazırlık, sınav uygulama ve sınav değerlendirme yayınlama aşamasında yapılan iş ve işlemler ile görev ve yetkinliklerin değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.3.2. Sınavlarda kullanılan soruların soru bankası standartlarına uyumunun değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.3.3. Her programın, dersin ve sorunun başarı düzeyleri ve sebeplerinin değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.3.3.4. Sınav sonrası itiraz ve cevapların değerlendirilmesi iş analizi

Görüşünüz