2.3.2 Sınavlar Uygulama Bürosu

 

Süreç Adı: Ölçme Değerlendirme Süreci Süreç Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ahmet Ağır
Süreç Temsilcisi: Hakan Tabur, Selma Tosun
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
2.3.2 Sınavlar Uygulama Bürosu
Büro Sorumlusu: MY
2.3.2.1. Kitapçık Hazırlama Şubesi
Şube Sorumlusu: MS
Şube Çalışanı: MS
AUZEF-İŞ-2.3.2.1.1. Sınavların oturumlarının ve yerlerinin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.1.2. Kitapçık oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.1.3. Optiklerin hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.1.4. Sınav evraklarının hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.1.5. Güvenlik prosedürlerin sağlanması ve raporlanması iş analizi
2.3.2.2. Kitapçık Basım Şubesi
Şube Sorumlusu: ED
Şube Çalışanı: ED
AUZEF-İŞ-2.3.2.2.1. Kitapçık ve optik bastırma sevkiyat ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.2.2. Güvenlik prosedürlerin uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi
2.3.2.3. Sınav Yerleşim ve Görevlendirmeleri
Şube Sorumlusu: MÖ
Şube Çalışanı: ÜI
AUZEF-İŞ-2.3.2.3.1. Planlaması yapılmış sınavların salon kullanım ve öğrenci dağılım planlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.3.2. Görevlendirmelerinin yapılıp duyurulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.3.3. Görevlendirilenlere uygulama eğitimlerinin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.3.4. Görevlendirme gerçekleşme raporlarının hazırlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.3.5. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi
2.3.2.4. Sınav Gerçekleştirme Şubesi
Şube Sorumlusu: AT
Şube Çalışanı: Mİ, EO
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.1. Sınav günü organizasyonun takip ve kontrol iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.2. Sınav oturumunun başlatılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.3. Sınav oturumunun sürdürülmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.4. Sınav oturumunun tamamlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.5. Sınav gününün sonlandırılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.6. Gerçekleşen sınavların güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.2.4.7. Gerçekleşen sınavların kitapçık, optik ve tüm diğer sınav evraklarının tesliminin sağlanması ve raporlanması iş analizi

Görüşünüz