2.3.1 Sınavlar Planlama Bürosu
Süreç Adı: Ölçme Değerlendirme Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
2.3.1 Sınavlar Planlama Bürosu
Büro Sorumlusu:
2.3.1.1. Sınavlar Organizasyon Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.1. Sınav takvimi takip iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.2. Sınavlar ve ödemeleri usul ve esasları geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.3. Sınav yerleri değerlendirmesi ve kullanılabilir mekân tanımlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.4. Sınav görevlendirmeleri standartları hazırlanması ve yönetilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.5. Sınav görevlendirmeleri için veri tabanı geliştirme ve yönetme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.6. Sınav ödemeleri için görev bildirimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.7. Elektronik sınavların geliştirilmesi ve yönetilmesi takip iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.8. Sınav planlaması takip iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.1.9. Sınav organize edilmesi ve güvenlik süreçleri takip iş analizi
2.3.1.2. Sınavlar Çözüm Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 
 
AUZEF-İŞ-2.3.1.2.1. Sınav öncesi ve sonrası sınavlar ile ilgili sorular,sınav biçimleri,sınav türleri,sınav mekanları,sınav süreci ve öğrencilerin sınavlar ile ilgili olası tüm sorularının cevaplanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.2.2. Sınav standartlarını geliştirip raporlanma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.2.3. Sınav takvimi planlanmasından başlayıp duyurularının yapılması, soru ve başvurulara cevap verilmesi dâhil her türlü irtibatın başlatılıp tamamlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.2.4.Sınav sonrası itirazların alınması ve değerlendirilmesi iş analizi
 2.3.1.3. Sınav Soru Bankası Kurma ve Geliştirme Şubesi

Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 

AUZEF-İŞ-2.3.1.3.1. Sınav soru bankası komisyonları kurma ve görevleri yürütme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.2. Sınav soru bankası standartlarını geliştirip yayınlama ve uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.3. Soru bankası ve soruların kalite kontrol ve güvenlik iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.4. Soruların ölçme değerlendirme teknik komisyonuna alınması ve onaylanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.5. Kitapçık basım programına soru girme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.6. Eski soru bankalarını güncelleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.3.7. Soru bankasından soru seçilmesi kontrol iş analizi
2.3.1.4. Sınav Hazırlık Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 

AUZEF-İŞ-2.3.1.4.1. Takvime alınmış sınavlar için adam gün iş aktivite planlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.4.2. Planlaması yapılan sınav için aktiviteyi başlatıp kontrol etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.3.1.4.3. Güvenlik prosedürlerine uygunluğun sağlanması ve raporlanması iş analizi

Görüşünüz