Bu Süreç Ne Yapar AUZEF Dokümanları
Level  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 SP hazırlama süreci mi? İlgili AUZEF Standardı Ne tür raporlama? İlgili AUZEF Formu İlgili AUZEF İş Analizi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.1. İç Ve Dış Çevre Analizi Yapma Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.2. İhtiyaç Ve İyileştirme Analizlerinin Tasarlanıp Uygulanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.4. Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (KPI) Oluşturulması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.1. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileşme Kapsamında Yol Haritasının Geliştirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.2. Kalite Ve Verimlilik Artırmaya Yönelik Mevcut Süreçlerin Planlanması Ve Tüm Dokümanlarının Hazırlanması/Geliştirmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi, Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.4. “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Sistem Tasarımının Oluşturulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.5. Kalite Geliştirme ile İlgili Talimat Ve İşlerin İş Akış Diyagramlarının Ve Gant Chartlarının Yapılması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.6. Tüm Süreçlerin İş Akış Diyagramlarının Oluşturulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.7. Süreç İyileştirme Planlarının Yapılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.8. Kalite Hedefleri Ve Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Durumunda Belirlenecek Yeni Hedefler İçin Ön Çalışma Yapılması Ve Raporlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.9. Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Ve İyileşme Grafiğinin Yakalanmasına Yönelik Eylem Planı Hazırlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.10. Hedefe Ulaşmayan Kpı Puanları İçin Raporlar Doğrultusunda Aylık Süreç Bazlı İyileştirme Ve Geliştirme Planlarının Hazırlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.1. İş Takip Sistemi Verilerinin Aylık Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.2. Aylık Kpı Performans Soru Setleri Verilerinin Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.3. Hizmet İçi Eğitim Anketlerinin Değerlendirilmesi Ve Raporlanması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.4. Öğrenici Memnuniyeti Verilerinin Değerlendirmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.5. Personel, Tedarikçi Vb. Memnuniyet Analizlerinin Yapılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.6. Bildirim Yönetim Sistemi Aylık Verilerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.7. “Performans Değerlendirme ”, “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Analizlerinin Yapılması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.8. Süreçlerin Girdi Ve Çıktıları İle Her Türlü Kaynak Ve Akışının Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.9. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileştirme Kapsamında Her Türlü Uygulama Sonuçlarının Düzenli Ölçümü Sonrası Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.10. Kongre, Fuar Vb. Organizasyonların Performans Analizinin Yapılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.1. Kurum Kültürü Eğitimlerinin Program Tasarımının Yapılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.2. Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.3. Yapılacak Eğitimler İçin Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Hazırlıkların Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.4. Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulanması, Organize Edilmesi Ve Kayıtlarının Tutulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.5. Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.6. Personel Oryantasyonunun Takibi Ve Tamamlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Planlanması Ve Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.8. Tüm Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.1. Aylık Kpı'ların Doldurması Ve Yönetilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.2. Hedefe Ulaşmayan Aylık Kpı Puanları İçin Sebep Sonuç Araştırması Yapılarak Rapor Hazırlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.3. Kpı Değerlendirme Verilerinin Hazırlanması Ve Ar-Ge Sürecine Teslimi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.4. Sistem Dokümanları İle İlgili Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.5. Sistem Dokümanlarının Biçimsel Olarak Düzenlenmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.6. Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Yayınlanması Ve Güncel Tutulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.7. Kalite Yönetim Sistemi Onaylı Dokümanlarının Dosyalanması Ve Yönetilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.8. Kalite Geliştirme Süreci Dosyalarının Sharepointte Arşivlenmesi Ve Yönetilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.9. Kalite Geliştirme Sürecindeki Aylık Kpı Ve Diğer Geliştirme/Değerlendirme Raporlarının Yayınlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.1. Kurumsal İletişim Hizmeti Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.2. Fuar Hizmeti Yıllık Aktivite Planı, Takip Sistemi Ve Raporlama Sistemi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.3. Kızılay Akademi Tanıtım Hizmeti Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.1. Öğrenici Bilgilendirme Hizmeti Planlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.2. Öğrenici Kitlesine Ulaşım Ve Bilgilendirme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.3. Tanıtım Ve Yol Gösterme Fonksiyonu Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.4. Aktif Tanıtım Periyodu Çalışma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.5. Standart Tanıtım Ve Ar-Ge Periyodu Çalışma Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.6. Kızılay Akademi Haber Hizmeti Planlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.7. Kızılay Akademi İçi Ve Kurum Dışı Duyuru Mecrası Olarak Haftalık Elektronik Gazete Çıkarılması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.8. Kızılay Akademi Sosyal Medya Hizmeti Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.1. Bildirim Ağacı Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.2. Bildirim Analiz Cetveli Hazırlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.3. Yetkilendirme Ve Yürütme Tasarımı Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.1. Çağrı Merkezi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.2. Üst Yönetim Bildirimleri Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.3. Mail Ve Elektronik Haberleşme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.4. Sosyal Medya Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.5. Basın Tarama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.6. Anket Ve Değerlendirme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.1. Gelen Bildirim Analiz Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.2. Anında Çözüm Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.3. İlgili Birim Yönlendirme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.1. İlgili Birim Çözümü Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.2. İlgili Birim Geri Dönüş Ve Bilgilendirme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.3. Geribildirim Kontrol Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.4. Sürecin Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.1. Paydaş Memnuniyetini Arttırma Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.2. Sık Başvuru Konularında Azaltıcı Önlemler Geliştirme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.1. Müfredatın Ve Eğitim Uygulama Sisteminin Kesinleştirilmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.2. Program Derslerinin Belirlenmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.3. Program Derslerinin Onay Ve Bildirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.4. Program Derslerinin Sisteme Yüklenmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.5. Program Derslerinin Duyuru Ve Tanıtım Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.1. Öğrenicilerin Kayıtlarının Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.2. Doğru Programı Seçmelerini Yönetme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.3. Program Kayıt Ve Raporlama Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.4. Öğrenicilerin Durum Ve Statü Raporlarını Sürekli Olarak Üretme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.1. Programın Kontrolü Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.2. Programla İlgili Görevlendirmeler Ve Kontrolü Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.3. Öğrenicilerin Ders Devam Takip Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.4. Ders Ve Program Sonu Sınav Sistemi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.5. Sınav Notlarının Oluşması Ve Sertifikalandırma Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.6. Programın Tamamlanıp Raporların Üretilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.1. Eşzamanlı Uygulama Gerektiren Derslerin Program Başlamadan Tespiti Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.2. Canlı Dersleri Yürütmek İçin Gerekli İnsan Ve Yazılım Kapasite Planlarının Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.3. Dersler Başlamadan Canlı Ders Programının Yayımlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.4. Canlı Ders Standartlarının Tespiti Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.5. Dersler Başlamadan Öğretim Elemanlarına Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.6. Dersler Başladığında Öğretim Elemanlarına ÖĞRETİCİ Desteğinin Verilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.7. Gün Sonlarında Yapılıp Yapılmayan Derslerin Sisteme Kaydı Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.8. Telafiye Kalan Dersler İçin Yeni Ders Talebi Oluşturulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.9. Canlı Olarak Yapılıp Kayda Alınan Derslerin Öğrenicilere Eş Zamansız Sunumu İçin Canlı Ders Kurgu ve Çevrimiçi Sisteme Yükleme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.1. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİ Standartlarının Geliştirilmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.2. Özel Gereksinime Sahip Öğrenicilere Verilecek Hizmetlerin Tanımlanması Ve Planlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.3. Bu Öğrenicilerle İrtibatların Kurulması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.4. Hizmet Birimlerinin Oluşturulması Ve Aktivite Takibinin Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.5. Özel Gereksinime Sahip Öğrenicilerin Gereksinimlerinin Karşılanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.6. Hedeflere Ulaşma Ve Problem Analizinin Yapılıp Geribildirimlerin Alınması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.7. İyileştirme Faaliyetlerinin Yapılması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.8. Dönemlik Aktivitelerin Raporlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.1. Sertifika Almaya Hak Kazanan Adayların Sertifika Kontrol Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.2. Periyodik Sertifika Listelerinin Oluşturulması Ve Yönetime Sunulması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.3. Öğrenicilere Özel Sertifika Ve Sorun Çözümleri Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.4. Sertifika Sonrası Takip Ve Haberleşme Sisteminin Kurulup Yürütülmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.5. E-Sertifika Alma, Görme, Doğrulama Ve Kontrol Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.1. Akademi Hizmetleri Kapsamında Akademik Faaliyetlerin Planlanması, Koordinasyonu Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.2. Akademik Faaliyetleri Çoğaltıcı Aktiviteler Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.3. Yapılan Akademik Faaliyetlerin Kaydedilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.4. Yayınların Teşvik Edilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.5. Tüm Sistem Faaliyetlerini, Standartları Ve Prosedürleri Doğrulayacak Veya Düzeltecek Akademik Araştırmalar Yapılması Veya Yaptırılmasının Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.6. Toplantı, Organizasyon, Toplu Faaliyet Hizmeti Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.7. Kongre Katılım Ve Kongre Yürütme Hizmeti Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.1. İl İçi, İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı Veya İlişkili Birimlerin Planlanması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.2. Temsilcilik İhtiyaç Analizi İş Analizleri Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.3. Temsilcilik Etkinlik Ve Verimlilik Analizi İş Analizleri Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.4. Temsilcilik Görev Sorumluluk Ve Takipleri İş Analizleri Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.5. Temsilcilik Kalite Geliştirme İş Analizleri Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.6. Temsilcilik Hizmet İçi Eğitim Ve Raporlama İş Analizleri Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.1. Eğitimlerin Mobil Ortamda Da Alınabilmesi İçin Vizyon Ve Stratejilerin Belirlenmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.2. Mobil Kullanım Eğitimlerinin Yapılması Ve Uygulanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.3. Mobil Aplikasyonda Yapılacak Programların Planlanması Ve Yürütülmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.1. Müfredat Taslağı Hazırlama Ve Geliştirme Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.2. Teknik Ve Bilişim Altyapısının Planlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.3. İçerik Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.4. Program Koordinatörü Görev Tanımlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.1. Program Koordinatörü Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.2. Program Bilim Kurulu Görevleri, Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.3. İçerik Ve Öğretim Elemanlarının Görevleri, Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.4. Redaksiyon Standartlarının Kullanımı Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.1. Program Dosyası Hazırlanması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.2. Öğretim Elemanlarının Organizasyonu Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.3. Başvuru Ve Duyuruların Yapılması (Akademi Başkanlığına) Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.4. Program Koordinatörü Görevlendirme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.5. Program Kitap Ders Notu, Slayt Sunumu, Görsel Ve İşitsel Materyallerin Sağlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.6. Her Ders Materyalleri İçin Çoktan Seçmeli Soru Sağlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.1. Ders Materyallerinin Program Bilim Kurulundan Temini Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.2. Mevcut Programların Ve Derslerin Faz Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.3. Faz İçeriklerinin Yayın Komisyonunda Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.4. Soruların Teknik Komisyonda Değerlendirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.5. Telif Veya Hak ediş Hesaplama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.6. İçeriklerin Tasarıma Gönderilmesi Ve Alınması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.7. İçerik Tasarımı Organizasyonu Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.8. Soru Bankasına Soru Girme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.9. Özel Soru Ve Sorunlar İçin Alt Komisyonlar Kurma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.1. Müfredatlar Ve İçeriklerle İlgili Her Türlü Dokümantasyon Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.2. Dokümanların Toplanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.3. Dokümanların Tasniflenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.4. Dokümanların Arşivlenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.5. Dokümanların Analiz Ve Geliştirme Raporlarının Üretilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.1. Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yayın Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.2. Belirlenen Standartların Uygulanması Ve E-İçeriğin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi İşi Analizi Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.1. Mevcut Programlarla İlgili Eğitim Öğretim Hedefleri Kontrol Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.2. Mevcut Programların Etkinliğini Sistematik Olarak Araştırma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.3. Mevcut Programlar İle Benzer Uluslararası Programları Karşılaştırma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.4. Mevcut Programların Öğrenme Hedefleri Ve Mesleki Yeterlilikleri Kontrol Etme Ve Uyumlaştırma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.5. Mevcut Programları Akredite Etme, Ettirme Ve Raporlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.1. Her Program İçin Açılacak Dersleri Belirleme Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.2. Ders Açmak İçin Birim Ve Program Koordinatörü Görev Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.3. ÖĞRENİCİ İşleri, Müfredat Geliştirme Birimi Ve Üst Yönetimin Görüş Ve Raporlarını Alma Ve Yorumlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.4. Gelecek Programlara Ait Aktive Edilecek Dersler Listesini Oluşturma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.5. İçerik Planlaması Yapma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.8. Soru Bankası İçin Gereken Veya Gelecek Sınav İçin Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken Soruların Sağlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.1. Ders İçerikleri Tasarımının Kontrolü Ve Denetimi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.2. Mevcut Hazırlanmış Ve Hazırlanmamış Tüm İçeriklerin Denetimi Ve Raporlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.3. Mevcut İçeriklerin Yeniden Değerlendirilmesi, Hazırlanması Veya Geliştirilmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.4. Mevcut İçeriklerin Yayına Hazırlığının Onaylanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.5. Mevcut İçeriklerin Yayınlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.6. Mevcut Yayınlanmış İçeriklerin Takibi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.1. İş İhtiyaçlarını Belirleme Ve Temin Etme Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.2. İş Akış Planını Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.3. İş Zaman Planını Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.4. İş İletişim Planını Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.5. Süreç Toplantılarını Organize Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.6. Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.1. Yazılı İçerik Materyallerin Temin Edilmesi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.2. Öğretim Yönteminin Belirlenmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.3. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.4. Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.5. Öğrenme Hedefleri, Kazanımları, Aktarım Yöntemleri ve Hedef Etki Verilerinin Analizi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.6. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Onaylatma Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.7. İş-Eylem-Zihin Haritasının Hazırlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.8. Kalite Kontrol Listesi Hazırlama Ve Uygulama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.2. Ppt Sunu Dizgisi Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.3. Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.4. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.5. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.2. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.2. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.1. Yaratıcı Fikir Çalışması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.2. Yaratıcı Metin Yazımı Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.3. Görsel Taslak Hazırlama Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.4. Tasarım Rehberi Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.5. Grafik Tasarım Ve İllüstrasyon Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.6. Animasyon Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.7. Arayüz Tasarımı Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.1. Yazılımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.2. Web İçerik Geliştirme Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.3. Mobil İçerik Geliştirme Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.4. Multimedya İçerik Geliştirme Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.1. Proje Dosyası Oluşturma Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.2. Hedef Kitle Beklentileri Araştırması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.3. Etkileşim Tasarımı Çalışması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.4. Erişilebilirlik Değerlendirmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.5. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.6. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Raporu Hazırlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.1. Materyallerin Simülasyonunun Ve Testinin Yapılması Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.2. Materyal Simülasyon Ve Test Raporu Hazırlama Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.3. Materyallerin Yayınlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.4. Materyallerin Arşivlenmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.2. Çekim Süreci İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.3. Kamera Ve Ses Sistemlerinin Düzenli Ve Sürekli Çalışır Halde Tutulup, Ulaşımının Ve Çekimlerin Sağlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.4. Çekimlerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.1. Webcast Gereken Faaliyetlerin Planlanması, Programın Oluşturulması Ve Takibi Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.2. Çekimlerin Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.3. Montaj Ve Kurguların Yapılarak Telif Sahibinden Onayların Alınması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.4. Yayınlanabilir Hale Getirilip İçerik Yönetim Sistemlerinde Yayınlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.5. Gelen Talep Ve Soruların Cevaplanması, Yönlendirilmesi, Raporlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.2. Senaryoların Oluşturulması Veya Diğer Birim Ve Alt Birimler Tarafından Oluşturulan Senaryo Çalışmalarına Katılınması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.3. Onaylanan Senaryo İle İlgili Tasarımların Yapılıp Gereksinimlerin Belirlenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.4. Çekim Alanı İle İlgili Kostüm, Dekor Ve Makyaj İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.5. Belgesel Hazırlama Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.2. Seslendirme Yapılacak Materyallerin Geliştirilmesi Veya Geliştirme Süreçlerine Eşlik Edilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.3. Seslendirmelerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.1. Genel Bilişim Dış Hizmetleri Koordinasyon Süreci Evet   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.2. Bilişim Hizmetlerinin Verilmesinde İçerik Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.3. ÖĞRENİCİ Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.4. ÖĞRETİCİ Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.1. Bilişim Hizmetleri İle İlgili Sunucu Kullanımı Ve Yedekleme Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.2. Web Servis Program Kurma Ve Yönetme Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.3. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.4. Network Ve İnternet Yönetimi Süreci Evet   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.5. Uygulamaların Bizzat Yapılması Ve Yapılanların Denetlenmesi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.6. Dış Kurumlarla Bilişim İşbirliklerinin Sürdürülmesi Ve Yönetilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.7. Sistemlerin 7/24 Ayakta Tutulması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.1. Paket Program Kurulumu Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.3. Paket Programların Eğitimi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.5. Yazılım Geliştim Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.1. Paket Program Kurulumu Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.3. Paket Programların Eğitimi Süreci Hayır   Sürece özel form    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.5. Yazılım Geliştim Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.1. Yazılım İhtiyaçlarının Planlanması Ve Karşılanması Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.2. Yazılım İhtiyaç Taleplerinin Kabul Edilip Geliştirilmesi/Geliştirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.3. Web Sayfalarının Yönetimi Ve Geliştirilmesi/Geliştirilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.4. Birim Dâhilinde Yapılan Projelerde Veya İşbirliklerinde İmkânlar Dâhilinde Yazılım Desteklerinin Verilmesi Süreci Hayır   İş Raporu    

Görüşünüz