Bilişim Hizmetleri İş Analizleri
2.5.0.1. Koordinasyon şubesi AUZEF-İŞ-2.5.0.1.1. AUZEF bünyesinde ve üniversitesinin diğer merkez ve çevre birimlerinde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma konularında eğitim-öğretim alanı çerçevesinde bilişim hizmetlerinin verilmesinde koordinasyon iş analizleri
2.5.0.2. Sistem yönetimi şubesi AUZEF-İŞ-2.5.0.2.1. Bilişim hizmetleri ile ilgili sunucu kullanımı ve yedekleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.2. Webservis program kurma ve yönetme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.3. Paket programlar kullanım iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.4. Network ve internet kullanım iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.5. Taleplerin değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.6. Araştırma ve geliştirme raporlarının hazırlanma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.7. Uygulamaların bizzat yapılması ve yapılanların denetlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.8. Dış kurumlarla bilişim işbirliklerinin sürdürülmesi ve yönetilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.9. Sistemlerin 7/24 ayakta tutulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.2.10. Gereken zamanlarda ek mesai ve elemanlarla artan taleplerin karşılanması iş analizi
2.5.0.3. Yazılım geliştirme şubesi AUZEF-İŞ-2.5.0.3.1. Yazılım ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde karşılanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.3.2. Yazılım ihtiyaçlarının kabul edilip geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.3.3. Yazılım hizmetlerinin sürdürülmesi, eğitimlerinin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.3.4. Web sayfalarının yönetimi ve geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.3.5. Birim dâhilinde yapılan projelerde veya işbirliklerinde imkânlar dâhilinde yazılım desteklerinin verilmesi iş analizi
2.5.0.4. Web ve İnteraktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şubesi AUZEF-İŞ-2.5.0.4.1. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının yapılması iş analizi 
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.2. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının etkinlik analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.3. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının ara yüz görsel kullanım analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.4. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının tıklama istatistikleri doğrultusunda iyileştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.5. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının kullanıcı memnuniyetlerinin araştırılması iş analizi 
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.6. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının ulusal ve uluslararası iyi örnekler arasındaki derecelendirmelerin takibi iş analizi 
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.7. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının kurumsal marka değerinin artırılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.4.8. Web ve interaktif ara yüz tasarımlarının yönetimi ve geliştirilmesi iş analizi
2.5.0.5. Paket programlar yönetim şubesi AUZEF-İŞ-2.5.0.5.1. Her türlü paket program kurulumu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.5.2. Paket programlar yönetimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.5.3. Paket programların eğitimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.5.4. Paket programların yeni ekleme ve geliştirme taleplerinin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.5.0.5.5. Yazılım sürecinden talep edilmesi ve takibi iş analizi

Görüşünüz