2.1.4. AUZEF Nitelikli Hizmetler Bürosu
Süreç Adı: Eğitim Öğretim Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcileri: 
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
2.1.4. AUZEF Nitelikli Hizmetler Bürosu
Büro Sorumlusu: 

 

2.1.4.1. Akademik ve Bilimsel Faaliyetler Şubesi
Şube Sorumlusu:  

Şube Çalışanı:  

AUZEF-İŞ-2.1.4.1.1. AUZEF hizmetleri kapsamında akademik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.2. Akademik faaliyetleri çoğaltıcı aktiviteler iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.3. Yapılan akademik faaliyetlerin kaydedilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.4. Yayınların teşvik edilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.5. Uluslararası kataloglara girecek bir dergi hizmeti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.6. Tüm sistem faaliyetlerini, standartları ve prosedürleri doğrulayacak veya düzeltecek akademik araştırmalar yapılması veya yaptırılmasının iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.7. Toplantı, organizasyon, toplu faaliyet hizmeti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.1.8. Kongre katılım ve kongre yürütme hizmeti iş analizi

2.1.4.2. AUZEF Temsilcilikleri Şubesi
Şube Sorumlusu: 

Şube Çalışanı: 

AUZEF-İŞ-2.1.4.2.1. Auzef hizmetleri kapsamında il içi,il dışı ve yurt dışı bağlı veya ilişkili birimlerin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.2.2. Temsilcilik ihtiyaç analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.2.3.Temsilcilik etkinlik ve verimlilik analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.2.4.Temsilcilik görev sorumluluk ve takipleri iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.2.5.Temsilcilik kalite geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.2.6.Temsilcilik hizmet içi eğitim ve raporlama iş analizi

2.1.4.3. Mobil Hizmetler Şubesi
Şube Sorumlusu:

Şube çalışanı: 

AUZEF-İŞ-2.1.4.3.1. AUZEF kapsamında tüm hizmetlerin mobil ortamda da tüketilebilmesi için vizyon ve stratejilerin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.3.2. Cihaz temini konusunda planlamaların yapılması ve uygulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.4.3.3. Mobil dünyasında yapılacak hizmet içi ve diploma-sertifika programları tarzında eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi iş analizi

Görüşünüz