2.1.2. AUZEF Öğretim Yürütme Bürosu
Adı: Eğitim Öğretim Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcileri:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. AUZEF Öğretim Yürütme Bürosu

Büro Sorumlusu:    

2.1.2.1. Kayıt ,Kayıt Dondurma, Sildirme, ve Kayıtlı Öğrenci Takip Analiz Şubesi
Şube Sorumlusu:    
Şube Çalışanı: 
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.1. Kayıt hakkı bulunan öğrencilerin analiz ve dökümlerini yaparak öğrencilerin kayıtlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.2. Doğru dönemi ve doğru dersi seçmelerini yönetme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.3. Öğrenim gideri ve materyal ücreti ödemelerinin takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.4. Raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.5. Öğrencilerin durum ve statü raporlarını sürekli olarak üretme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.6. Öğrenci işlemlerinin öğrenci mailine bilgi gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.7. Öğrenci işlemlerinin öğrenciye sms ile gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.8. Paydaş kurumlara otomatik bilgi gönderilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.9. Mevcut öğrencilerin devam takip iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.10. Kayıt dondurma ve sildirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.11. Ödemelerini yapmayarak sistemde pasif duruma geçmelerini takip, destek ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.1.12. Öğrenci kayıplarını azaltma iş analizi
2.1.2.2. Dönem Dersi Açılması, Ders Seçimi, Yürütülmesi, Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası Şubesi
Şube Sorumlusu:    
Şube Çalışanları:  
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.1. Devam eden öğrenciler ve yeni öğrenciler için açılması gereken derslerin tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.2. Dönem derslerinin istenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.3. Dönem derslerinin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.4. Dönem derslerinin onay ve bildirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.5. Dönem derslerinin sisteme yüklenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.6. Dönem derslerinin duyuru ve tanıtım iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.7. Ders seçme döneminde ders açma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.8. Açılan derslerin kontrolü iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.9. Öğrencilerin ders seçimi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.10. Muafiyet ve seçmeli ders planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.11. Danışmanlık sistemi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.12. Sınav listeleri ve dönem listelerinin oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.13. Sınav notlarının girilmesi ve doğrulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.14. Dönemin tamamlanıp raporların üretilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.15. AUZEF programlarından diploma almaya hak kazanan adayların dosya hazırlıklarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.16. AUZEF diploma son kontrol iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.17. Dönemlik mezuniyet listelerinin oluşturulması ve yönetime sunulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.18. Öğrencilere özel mezuniyet sorun ve çözümleri iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.19. Mezuniyet törenlerinin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.20. Mezuniyet sonrası takip ve haberleşme sisteminin kurulup yürütülmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.2.21. Başvuran kişilere diplomalarının hazır olarak teslim edilebilmesi iş analizi
2.1.2.3. Eş Zamanlı Dersler Şubesi
Şube Sorumlusu:      
Şube Çalışanları:  
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.1. Eşzamanlı uygulama gerektiren derslerin dönem başlamadan tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.2. Canlı dersleri yürütmek için gerekli insan ve yazılım kapasite planlarının yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.3. Dönem başlamadan canlı ders programının yayımlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.4. Canlı ders standartlarının tespiti iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.5. Dersler başlamadan öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimlerin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.6. Dersler başladığında öğretim elemanlarına admin desteğinin verilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.7. Gün sonlarında yapılıp yapılmayan derslerin sisteme kaydı iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.8. Telafiye kalan dersler için yeni ders talebi oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.3.9. Canlı olarak yapılıp kayda alınan derslerin öğrencilere eş zamansız sunumu için teslim edilmesi iş analizi
2.1.2.4. Uygulamalar ve Stajlar Organizasyon ve Takip Şubesi
Şube Sorumlusu:    
Şube Çalışanı:    
AUZEF-İŞ-2.1.2.4.1. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili imkânlar geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.4.2. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programlar düzenleme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.4.3. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili staj merkezleri koordinasyonu iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.4.4. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programların staj içeriklerini artırıp öğrencilerin katılımını sağlama iş analizi
2.1.2.5. Özel Gereksinimli Öğrenciler Şubesi
Şube Sorumlusu:  
Şube Çalışanları:  
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.1. Özel gereksinime sahip öğrenci standartlarının geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.2. Özel gereksinime sahip öğrencilere verilecek hizmetlerin tanımlanması ve planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.3. Bu öğrencilerle irtibatların kurulması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.4. Hizmet birimlerinin oluşturulması ve aktivite takibinin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.5. Özel gereksinime sahip öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.6. Hedeflere ulaşma ve problem analizlerinin yapılıp geribildirimlerin alınması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.7. İyileştirme faaliyetlerinin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.1.2.5.8. Dönemlik aktivitelerin raporlanması iş analizi

 

 

Görüşünüz