3.6.1.6. Taşınır kesin hesap ve konsolide cetvelleri ile yılsonu işlemleri iş analizi

Görüşünüz