3.6.1.1. Tüm taşınır malların taşınır mal yönetmeliği ve alt mevzuatı kapsamında etkin, verimli ve usulünce kullanımı için gereken planlama iş analizi

Görüşünüz