3.6. Taşınır mal süreci iş analizleri
3.6.1. Taşınır mal şubesi 3.6.1.1. Tüm taşınır malların taşınır mal yönetmeliği ve alt mevzuatı kapsamında etkin, verimli ve usulünce kullanımı için gereken planlama iş analizi
3.6.1.2. Kayıt, denetim ve raporlama iş analizi
3.6.1.3. Tüm konularda ihtiyaç planlama ve talep oluşturma iş analizi
3.6.1.4. Mevcutlardan talepleri karşılama iş analizi
3.6.1.5. Gerekli form ve cetvellerin doldurulması ve raporlanması iş analizi
3.6.1.6. Taşınır kesin hesap ve konsolide cetvelleri ile yılsonu işlemleri iş analizi
3.6.1.7. Zimmet ve hurda işlemleri iş analizi
 
 
 
 
 

Görüşünüz