3.1.4 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Bürosu
Süreç Adı: Genel İdari Hizmetler Süreci Süreç Sorumlusu: Harun Altuntaş
Süreç Temsilcisi: 
BÜRO ADI  ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
3.1.4 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Bürosu
Büro Sorumlusu: Hikmet Işık
3.1.4.1. Ortak Hizmetler Şubesi
Şube Sorumlusu: Hikmet Işık
Şube Çalışanı: Hikmet Işık
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.1. AUZEF, bağlı birimler ve alt birimlerinin güvenlik hizmetlerini yürütme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.2. AUZEF, bağlı birimler ve alt birimlerinin temizlik hizmetlerini yürütme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.3.AUZEF, bağlı birimler ve alt birimlerinin taşıma ve ulaştırma hizmetlerini yürütme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.4. AUZEF, bağlı birimler ve alt birimlerinin taşınmaz mekân ihtiyaç yönetimi, bakım onarım ve tüm teknik hizmetlerini yönetme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.1.5. Hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi ve planlanıp raporlanması iş analizi
3.1.4.2. Taşınır Mal Şubesi
Şube Sorumlusu: Enver Dilek
Şube Çalışanı: Enver Dilek
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.1.Tüm taşınır malların taşınır mal yönetmeliği ve alt mevzuatı kapsamında etkin, verimli ve usulünce kullanımı için gereken planlamayı yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.2. Kayıt, denetim ve raporlama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.3. Tüm konularda ihtiyaç planlama ve talep oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.4. Mevcutlardan talepleri karşılama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.5. Gerekli form ve cetvellerin doldurulması ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.6. Taşınır kesin hesap ve konsolide cetvelleri ile yıl sonu işlemlerini yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.4.2.7. Zimmet ve hurda işlemlerini yürütme iş analizi 

Görüşünüz