3.4.8.1. Tüm personelin maaş, özlük hakkı, yolluk, yevmiye, ek ödeme, sınav ödemesi, ek görev, mesai ve benzeri tüm ödemelerin sürekli takip iş analizleri

Görüşünüz