3.4.6.1. Tüm personel ve öğrencilere ilişkin sosyal faaliyet ve aktivitelerin planlanması iş analizleri

Görüşünüz