3.4.1.7. İnsan kaynakları alanında her türlü özlük, mali, idari, akademik, sosyal ve hizmet içi eğitimlerin iç ve dış paydaşlarla planlamasının yapılması iş analizleri

Görüşünüz