3.1.3 İnsan Kaynakları Bürosu
Süreç Adı: Genel İdari Hizmetler Süreci Süreç Sorumlusu: Harun Altuntaş
Süreç Temsilcisi: 
BÜRO ADI  ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
3.1.3 İnsan Kaynakları Bürosu
Büro Sorumlusu: Seyban Çelikgöz
 
3.1.3.1. İnsan kaynakları yönetimi şubesi
Şube Sorumlusu:
Şube Çalışanı:
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.1. İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.2. Planlama, organize etme, norm kadro oluşturma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.3. Yetkinlik değerlendirme ve yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.4. Görev, yetki ve sorumluluk ilişkilerini kontrol etme ve geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.5. İş yükü ve iş gücü analizleri yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.6. Fonksiyonel tespit ve planlamalar yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.1.7. İnsan kaynakları alanında her türlü özlük, mali, idari, akademik, sosyal ve hizmet içi eğitimlerin iç ve dış paydaşlarla planlamasının yapılması iş analizi
3.1.3.2. İzinler şubesi
Şube Sorumlusu: Şaziye Tantur
Şube Çalışanları: Şaziye Tantur
AUZEF-İŞ- 3.1.3.2.1 Birim çatısı altında çalışan tüm personelin izin planlarının takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.2.2. İzinlerini ve yasal haklarının planlanıp kullandırılması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.2.3. Personel izin kaydı ve gerekli birimlere bildirilmesi iş analizi
3.1.3.3.Kademe terfi; maaş ve ödemeler şubesi
Şube Sorumlusu: Seyban Çelikgöz
Şube Çalışanı: Seyban Çelikgöz
AUZEF-İŞ-3.1.3.3.1. Tüm personelin kadro, derece, terfi takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.3.2. Maaş ve ödemeler düzenlemesini yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.3.3. Gerekli kayıt ve evrakları düzenleyip mali birimlere iletme iş analizi
3.1.3.4. Disiplin, atama ve görevlendirmeler şubesi
Şube Sorumlusu: Gamze Güleç
Şube Çalışanı: Gamze Güleç
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.1. Tüm personelin görevlendirme ve atama takip iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.2. Kalite denetimi yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.3. Disiplin işlemleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.4.4. Atama ve disiplin işlemleri bildirim iş analizi
3.1.3.5. Hizmet alımları, muayene kabul, kalite denetim ve ihtiyaç planlama şubesi
Şube Sorumlusu: Ümit Karataşoğlu
Şube Çalışanları: Ümit Karataşoğlu

 
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.1. Tüm personelin iş-görev yetkinlik analizi yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.2. Eğitim ihtiyaçları analiz ve eğitim planlama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.3. Muayene kabul ve denetim kriterleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.5.4. Denetim ve raporlama iş analizi
3.1.3.6.Sosyal faaliyetler şubesi
Şube Sorumlusu : Sema Bıdak

Şube Çalışanı: Sema Bıdak
AUZEF-İŞ-3.1.3.6.1. Tüm personel ve öğrencilere ilişkin sosyal faaliyet ve aktivitelerin planlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.6.2.Sosyal faaliyetlerin duyurulması ve geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.6.3. Sosyal faaliyetlerin memnuniyet analizi ve talep değerlendirilmesi iş analizi
3.1.3.7. Performans ve norm kadro şubesi
Şube Sorumlusu : Seyban Çelikgöz
Şube Çalışanı: Seyban Çelikgöz
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.1. Birimin insan kaynakları alanında performans değerlendirmeleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.2. İş yükü ve fonksiyonel işin analizi ve değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.3. Dönemlik analizlerin yapılıp raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.7.4. Norm kadro cetvellerinin sürekli takip ve geliştirilmesi iş analizi
3.1.3.8. Maaş ve tüm ek ödemeler şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 
AUZEF-İŞ-3.1.3.8.1. Tüm personelin maaş, özlük hakkı, yolluk, yevmiye, ek ödeme, sınav ödemesi, ek görev, mesai ve benzeri tüm ödemelerin sürekli takip iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.3.8.2. Analiz, kayıt ve mali birimlerce talep edilen prosedürlerin tamamlanması iş analizi

Görüşünüz