3.3.5.4. Gelecek yıllara ait bütçelerin tahmin çalışmalarının planlanması, hazırlanması, onaylanmasının takibi ve raporlanması iş analizleri

Görüşünüz