3.3.4.2. Muayene kabullerin talep sorumluluğuna sahip kişilerin eşliğinde gerçekleştirilmesi ve raporlanması iş analizleri

Görüşünüz