3.3.3.2. Mali hükümlere uygunluğunun kontrolü ve raporlanması ile ödeme evraklarının tamamlanarak ödemelerin yaptırılması iş analizleri

Görüşünüz