3.3.3.1. Satın alması yapılmış veya ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin muayene kabul ve denetim iş analizleri

Görüşünüz