3.3.2.6. İlgili alt birimlerden gelen dokümanlarının ödeme belgelerine dönüştürülmesi ve takibi iş analizleri

Görüşünüz