3.3.2.5. Birimin mali paydaşlı diğer yönerge, usul ve esaslarının geliştirilmesi, uygulama birliği ve kurallara uygunluğunun denetimi ve raporlanması iş analizleri

Görüşünüz