3.1.2 Mali Süreçler Bürosu
Süreç Adı : Genel İdari Hizmetler Süreci Süreç Sorumlusu: Harun Altuntaş
Süreç Temsilcisi: 
BÜRO ADI ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
3.1.2. Mali Süreçler Bürosu
Büro Sorumlusu: Bedri Fis
3.1.2.1 Gelir İdaresi Şubesi
Şube Sorumlusu: Serdar Soylu
Şube Çalışanları: Serdar Soylu
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.1. AUZEF bünyesinde yürütülen veya paydaş olduğu işlerle ilgili gelir ve giderlerin tutulması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.2. Gelir gider analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.3. Gelir ve gider sistemleri geliştirilmesi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.4. AUZEF bünyesinde veya paydaş olduğu alanlarda gelir artırıcı faaliyet ve alan analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.5. Yürütülen işlerde gelir ve kayıp analizleri iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.6. Gelirlerin ve gerçekleşmelerinin takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.1.7. Maliyet gelir ilişkilerinin tanımlanması ve raporlanması iş analizi
3.1.2.2. İnsan Kaynakları Ödemeleri (gider idaresi) Şubesi
Şube Sorumlusu: Halil İbrahşm Alıç
Şube Çalışanı: Halil İbrahim Alıç
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.1. Döner sermaye performans hesaplama ve ek ödeme yönergesi uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.2. Ek ders ödeme yönergesi uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.3. Sınav uygulama ve ödeme yönergesini uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.4. Telif yönergesinin mali hükümlerini uygulama iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.5. Birimin mali paydaşlı diğer yönerge, usul ve esaslarının geliştirilmesi, uygulama birliği ve kurallara uygunluğunun denetimi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.2.6. İlgili alt birimlerden gelen dokümanlarının ödeme belgelerine dönüştürülmesi ve takibi iş analizi
3.1.2.3. Satınalma ve Genel Giderler (gider idaresi) Şubesi
Şube Sorumlusu:Recep Darakçı
Şube Çalışanları: Canan Kaya
AUZEF-İŞ-3.1.2.3.1 İlgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin satınalma işleminin gerçekleşmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.3.2. Mali hükümlere uygunluğunun kontrolü ve raporlanması ile ödeme evraklarının tamamlanarak ödemelerin yaptırılması iş analizi
3.1.2.4. Muayene Kabul (gider idaresi) Şubesi
Şube Sorumlusu: Necmettin Karatay
Şube Çalışanı: Necmettin Karatay
AUZEF-İŞ-3.1.2.4.1. Satın alması yapılmış veya ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeme emri gereken tüm mal, tüketim ve hizmetlerin muayene kabul ve denetim iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.4.2. Muayene kabullerin talep sorumluluğuna sahip kişilerin eşliğinde gerçekleştirilmesi ve raporlanması iş analizi
3.1.2.5. Bütçe Şubesi
Şube Sorumlusu: Bedri Fis
Şube Çalışanı: Bedri Fis
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.1. Gelir ve gider bazlı bütçenin oluşturulması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.2. Bütçe gerçekleşmesi, revizyonu ve takibi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.3. İSKOP, DMİS ve ilgili diğer kayıt sistemleri dâhilinde işletilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.2.5.4. Gelecek yıllara ait bütçelerin tahmin çalışmalarının planlanması, hazırlanması, onaylanmasının takibi ve raporlanması iş analizi

Görüşünüz