3.1.1.1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaları iç ve dış paydaşları ile yönetip yönlendirme iş analizleri

Görüşünüz