3.1.1 Yazışmalar Bürosu
Süreç Adı: Genel İdari Hizmetler Süreci Süreç sorumlusu: Harun Altuntaş
Süreç Temsilcisi:
BÜRO ADI  ŞUBE ADI  İŞ ANALİZLERİ
3.1.1. Belge ve Yazışmalar Bürosu
Büro Sorumlusu: Remziye Balık
 
3.1.1.1. Akademik ve İdari Belge ve Yazışmalar Şubesi
Şube Sorumlusu: Remziye Balık
Şube Çalışanı: Remziye Balık
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli belge ve yazışmaları iç ve dış paydaşları ile yönetip yönlendirme iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.2. Belge ve yazışmalar, haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesi iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.3. Gerekli mevzuatı ve uygulama prosedürleri konusunda tüm personele eğitim ve bilgilendirme yapma iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.4. Kurumsal iç ve dış tüm belge ve yazışmaların yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.5. Yazılı ve e-evrak sistemlerinin kullanılması iş analizi
AUZEF-İŞ-3.1.1.1.6. Tüm belge ve yazışmaların arşivlenmesi iş analizi       

Görüşünüz