2.6.1.5. Bu çekimlerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanması ve arşivlenmesi iş analizleri

Görüşünüz