2.5.1.1. AUZEF bünyesinde ve üniversitesinin diğer merkez ve çevre birimlerinde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma konularında eğitim-öğretim alanı çerçevesinde bilişim hizmetlerinin verilmesinde koordinasyon iş analizleri

Görüşünüz