2.4.0.2 Öğretim Tasarımı Şubesi
2.4.0.2 Öğretim Tasarımı Şubesi AUZEF-İŞ-2.4.0.2.1 Yazılı materyallerin temin edilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.2 Zihin haritasının hazırlanma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.3 Öğretim yönteminin belirlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.4 Senaryo hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.5 Ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanması iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.6 Senaryo onaylatma iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.7 Öğrenme verilerinin analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.2.8 Kalite kontrol listesi hazırlama ve uygulama iş analizi

Görüşünüz