2.4.0.1 Koordinasyon Şubesi
2.4.0.1 Koordinasyon Şubesi AUZEF-İŞ-2.4.0.1.1 İş ihtiyaçlarını belirleme ve temin etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.1.2 İş akış planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.1.3 İş zaman planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.1.4 İş iletişim planını hazırlama iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.1.5 Şube toplantılarını organize etme iş analizi
AUZEF-İŞ-2.4.0.1.6 Kalite güvence kontrol listeleri hazırlama iş analizi

Görüşünüz