2.3.8.7. Gerçekleşen sınavların kitapçık, optik ve tüm diğer sınav evraklarının tesliminin sağlanması ve raporlanması iş analizleri

Görüşünüz