2.3.7.1. Planlaması yapılmış sınavların salon kullanım ve öğrenci dağılım planlarının yapılması iş analizleri

Görüşünüz