2.3.3.6. Soruların komisyona alınması, onaylanması iş analizleri

Görüşünüz