2.3.2.3. Sınav takvimi planlanmasından başlayıp duyurularının yapılması, soru ve başvurulara cevap verilmesi dâhil her türlü irtibatın başlatılıp tamamlanması iş analizleri

Görüşünüz