2.3.10.2. Raporların tamamlanıp ödeme cetvellerine uygun hale getirilmesi ve mali birimlerle gönderilmesi iş analizleri

Görüşünüz