2.2.3.3. Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarını alma ve yorumlama iş analizleri

Görüşünüz