2.2.2.4. Mevcut programların öğrenme hedefleri ve mesleki yeterlilikleri kontrol etme ve uyumlaştırma iş analizleri

Görüşünüz