2.1.8.4. AUZEF programlarında eğitim öğretim alanları ile ilgili programların staj içeriklerini artırıp öğrencilerin katılımını sağlama ve takibini yapma iş analizleri

Görüşünüz