2.1.6.3. Dönemlik mezuniyet listelerinin oluşturulması ve yönetime sunulması iş analizleri

Görüşünüz