2.1.5.2. Öğrenci işlemlerinin öğrenciye sms ile gönderilmesi iş analizleri

Görüşünüz