2.1.5.1. Öğrenci işlemlerinin öğrenci mailine bilgi gönderilmesi iş analizleri

Görüşünüz