2.1.4.9. Dönemin tamamlanıp raporların üretilmesi iş analizleri

Görüşünüz