1.4.2 Kurumsal Değerlendirme ve Analiz Bürosu
Süreç Adı: Kalite Geliştirme Süreci

Süreç Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Buket Karatop

Süreç Temsilcisi: Yrd. Doç. Dr. Buket Karatop

BÜRO ADI

ŞUBE ADI

İŞ ANALİZLERİ

1.4.2. Kurumsal Değerlendirme ve Analiz Bürosu

Büro Sorumlusu:

1.4.2.1. 3600 Derece Analiz ve Değerlendirme Şubesi
Şube Sorumlusu: Metin Söyük
Şube Çalışanı: Mürüvvet Acar, Emre Yürekli, Elif Çelik

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.1. Karınca iş takip sistemi verilerinin aylık analiz ve değerlendirilmesi  iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.2. Aylık KPI performans soru setleri verilerinin değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.3. Hizmet içi eğitim anketlerinin değerlendirilmesi ve raporlanması iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.4. Öğrenci memnuniyeti verilerinin değerlendirmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.5. Personel, tedarikçi vb. memnuniyet analizlerinin yapılması  iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.6. AUZEF bildirim yönetim sistemi aylık verilerinin analizi ve değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.7. "Performans Değerlendirme ", "İç Tetkik" ve "Dış tetkik" analizlerinin yapılması iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.8. AUZEF süreclerinin girdi ve çıktıları ile her türlü kaynak ve akışının analiz ve değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.9. Kalite faaliyetleri, mükemmeliyet yolu ve sürekli iyileştirme kapsamında AUZEF'te her türlü uygulama sonuçlarının düzenli ölçümü sonrası değerlendirilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.10. AUZEF'in katıldığı veya yürüttüğü kongre, fuar vb. organizasyonların performans analizinin yapılması iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.11. AUZEF Aylık KPI Doldurulması ve yönetilmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.12. Hedefe ulaşmayan aylık KPI puanları için sebep sonuç iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.13. KPI raporlarının hazırlanması ve AR-GE bürosuna teslimi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.14. Raporlanması gereken işlerin takip ve analizi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.4.1.4.15. AUZEF programlarında kalite kontrolleri iş analizi

1.4.2.2. Kurumsal Risk Analizi Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: Orhan Seven

 

 

 

 

Görüşünüz